Undervisning

Ro og inspirasjon til nytenkning!

IMG_0272

Unn deg noen fredelige dager på gården i landlige omgivelser  til egen rekreasjon og med spennende faglig påfyll.

 Herland Gård passer ideelt for mindre kurs. Inviter kollegaer eller venner til et kurs.  I landlige omgivelser vil gjestene kunne være for seg selv både inne og ute. Seminarrommet på 50 m2 er utstyrt med audiovisuelt utstyr og internett-tilgang. Langveggen har store vinduer for å beholde kontakten med naturen også under møtene. Gruppen kan skape sin egen stemning der interiør og omgivelser er optimale. Det er tilrettelagt en sti ned mot dammen og langs jordekanten. Der kan deltagerne nyte natur, blomster og utsikt utover dalen.

Ta kontakt:

Er du interessert i noen av temaene beskrevet nedenfor?   Ta kontakt med Tine Møller      tine @herland.no   for å arrangere et kurs

Tine, fysioterapeut, underviser i

  • Mindfulness basert kognitiv terapi
  • Tai Chi Chuan, kinesisk skyggeboksing
  • Basal Kroppskjennskap
  • Kognitiv terapi
Meditasjon på Algarvekysten

Meditasjon på Algarvekysten

 

Hva er mindfulness basert kognitiv terapi?
Denne behandlingsformen er dokumentert til å virke på en rekke type lidelser som forebyggende på tilbakefall av depresjon, mot smertelidelser, stress og angstlidleser.  Øvelsene bidrar til økt bevissthet og kontakt med kroppen, tankene, følelsene og dine handlinger. Denne bevisstgjøringen vil igjen bidra til økt innsikt  og eventuel endring av uhensiktsmessige handlingsmønstre.

Mindfulness betyr å være oppmerksom på en bevisst måte, i det aktuelle øyeblikk uten å dømme, men med en vennlighet mot seg selv. Mindfulness går ut på å være fullt tilstede her og nå. Det dreier seg  om å oppleve sine  tanker, følelser og sansninger uten å identifisere seg med dem og reagere ut i fra dem, men være en nøytral betrakter av det nåværende øyeblikk.  Mindfulness har sine røtter fra østlig meditasjons praksis.

I forhold til kognitiv terapi i denne sammenheng er den positive virkningen ved treningen  at metoden utvikler en metakognitiv oppmerksomhet. Det betyr at man lærer å observere tankeprosesser mens de foregår. På den måten skapes en endring i forhold til de opplevde mentale begivenheter. Tanker sees på som tanker og ikke nødvendigvis som en avspeiling av virkeligheten. Flere kognitive elementer flettes inn i treningen og samtalene underveis.
Hva går kurset ut på?
Mindfulness trener oppmerksomhet og nærvær og tilstedeværelse i øyeblikket. Øvelsene gjøres liggende, sittende, stående og gående. Øvelser flettes også inn i forhold til kognitiv terapi. (Les mer om kognitiv terapi lenger nede på denne siden).  Etter øvelsene inviteres deltagerne til å reflektere rundt hva de opplever og legger merke til under øvelsene. Se mer om mindfulness på hjemmesidene til Norsk forening for oppmersomt nærvær

CIMG0090Hva er T’ai Chi Chuan?

T’ai Chi Chuan er en gammel kinesisk treningsform kjent som kinesisk skyggeboksing. Øvelsene retter seg mot mental tilstedeværlesle, bedret kroppslig balanse og friere pust. Gjennnom stimulering av de dype holdningsrefleksene  i forskjellige utgangsstillinger påvirkes den kroppslige balansen til økt stabilitet, fleksiblitet og kraft. Øvelsene gir økt kjennskap til kroppens bevegelser, styrke og balanse, vektlegger rytme og fri flyt i kontakt med pusten. Øvelsene vikrer samlende og stabiliserende fysisk og psykisk og bidrar til mestring av stress.
På kurset trenes det først på en del grunnleggende bevegelser i basal kroppskjennskap i liggende og stående  før en t’ai Chi serie med bevegelser øves inn. Deltakerne får med seg en DVD med instruksjon av  hele bevegelses serien.

Hva er Basal Kroppskjennskap?

Basal kroppskjennskap er en fysioterapimetode som har vært godkjent i nærmere 30 år. Det er en arbeidsform som retter seg både mot forebyggende-, helsefremmende og klinisk virksomhet i fysioterapi. Basal kroppskjennskap er en godkjent behandlingsmetode innen fysioterapi.

Den fysioterapeutiske behandlingsmetoden integrerer vestlig bevegelsestradisjon og bio-medisinsk kunnskap med den østlig bevegelsestradisjon og filosofi.
Bevegelsesformen retter seg mot et funksjonelt, økonomisk og avspent bevegelsesmønster. Balansert holdning, fri pust og mentalt nærvær er sentrale begrep i Basal Kroppskjennskap. For mer informasjon se hjemmesiden til Norsk institutt for basal kroppskjennskap.
Basal Kropskjennskap har som mål:  Ivareta helse og få i gang en endringsprosess, integrere kroppslig balanse, fri pust og mentalt nærvær, fremme avspenning, fri pust og gode bevegelser.
Dette resulterer i: Mindre smerter og ubehag over tid, økt opplevelse av ro og samling over tid, fordypet kjennskap til egen kropp og reaksjoner, styrket identitet og evner til å gjøre bevisste valg, friere pust gir økt vitalitet og handlingsmuligheter.
Hva gjøres:  Øvelsene gjøres liggende og stående og de er enkle. Trening av stemmen inngår. Samtale og refleksjon omkring øvelsene er en del av bevisstgjøringen. Oppmerksomhetstrening inngår som en integrert del av øvelsene.
Aaron T. Beck blir av mange regnet som den kognitive terapiens far, og i 1964 hadde han lagt fundamentet for denne nye psykoterapeutiske tilnærmingen.

Aaron T. Beck blir av mange regnet som den kognitive terapiens far, og i 1964 hadde han lagt fundamentet for denne nye psykoterapeutiske tilnærmingen.

Hva er kognitiv terapi?

Hentet fra hjemmesiden til Norsk forening for kognitiv terapi.


Kognitiv terapi er blitt en svært populær og etterspurt terapiform både internasjonalt og i Norge. Terapiformen, som også kalles kognitiv atferdsterapi, anvendes i stadig nye sammenhenger. Man har utviklet et høyt antall tilnærminger som er spesielt tilrettelagt for en rekke pasientgrupper med ulike former for psykiske lidelser, for eksempel søvnproblemer og psykose, og somatiske lidelser, for eksempel vedvarende smertetilstander, utmattelse ved kreftsykdom og kronisk tretthetssyndrom.

Den mentale aktiviteten til et menneske med psykiske vansker, som angst eller depresjon, kjennetegnes av en strøm av ubehagelige tanker og forestillingsbilder om fortid, nåtid og fremtid. De negative antakelsene virker troverdige, og de kan være basert på høyst virkelige hendelser, men er ofte overdrevne eller direkte ugyldige. Et eksempel er at depressive følelser er forbundet med tanker om verdiløshet, meningsløshet eller håpløshet.

I kognitiv terapi er det et mål å styrke pasientens ferdighet til å identifisere slike selvdestruktive onde sirkler.

I terapien gjøres personen oppmerksom på virkningen av angstfremkallende, urimelig selvkritiske eller pessimistiske tankemønstre. Terapeut og pasient drøfter muligheten for ulike alternative tenke- og handlemåter. Det handler om hjelp til selvhjelp.

Et viktig utgangspunkt for den kognitive tilnærmingen er at det er en glidende overgang mellom psykiske lidelser og normal fungering; det dreier seg om gradsforskjeller og ikke vesensforskjeller. Derfor vil vi alle, i hvert fall til en viss grad, kjenne oss igjen i hva et menneske med psykiske problemer opplever.

Kjernen i kognitiv terapi er å støtte pasienten i å mestre sine livsproblemer, og samtidig hjelpe til å endre uhensiktsmessige tankemønstre og uhensiktsmessig atferd som er forbundet med problemene, og som kanskje også har bidratt til dem.

Et viktig mål i terapi er at pasienten forholder seg utforskende og spørrende til sitt liv, sine tenkemåter og sin egen indre samtale. Pasienten blir i større grad i stand til å gi seg selv bekreftelse, støtte, forståelse og trøst. Samtidig makter pasienten i større grad å involvere seg i og bruke sine sosiale nettverk. Psykisk lidelse er ofte knyttet til selvforakt og selvkritikk, skam- og skyldfølelse. Et kjennetegn ved den gode terapeutiske samtalen er nettopp at den stimulerer til konstruktive og støttende indre samtaler. Den inspirerer til utforskning av og refleksjon rundt egne holdninger og tanker, den gir håp om at endring er mulig og mot til å gjennomføre endring.
  se mer på nettsiden til Norsk forening for kognitiv terapi

 

Mindfulness Basert Kognitiv terapi for helsepersonell

Åpent for forslag til tidspunkt for en lukket gruppe, kan avtales.

Program:
Tre dager, torsdag, fredag og lørdag med overnatting på Herland Gård, introduksjon til et 8 ukers behandlingsprogram med praktiske øvelser.
Programmet er etter mal fra boken Mindfulness Based Cognitive Therapy for Depression av Z.W.Segal, J.M.G.Williams og J.D.Teasdale. second edition
Pris:
For 3 dager kr. 4 000,- inkl. kursmateriell og innlest instruksjoner på CD og kost og losji i dobbelt rom, 500kr enkeltromstillegg, maks 10 delt.

Påmeldingsfrist:  Kursavgiften må være betalt innen påmldingsfristen. Ved avmelding etter denne fristen tilbakebetales 1500 kr.

Mindfulness Basert Kognitiv terapi, åpent for alle

Åpent for forslag til tidspunkt for en lukket gruppe, kan avtales.

Teori og praktiske øvelser i mindfulness kombinert med kognitiv terapi.
Det forventes at deltagerne gjør øvelsene hjemme på egenhånd minst en gang om dagen. I tillegg får deltakerne forskjellige hjemmeoppgaver hver gang som diskuteres i plenum. Det er helt nødvendig at oppgaver og øvelser gjøres av deltakerne mellom hver gang for å kunne oppnå forventet effekt.

Pris etter avtale. Prisen avhengig av hvor mange påmeldte.                                        Klokkeslett etter avtale, enten formiddag, ettermiddag eller kveld, det so passer best for deltakerne.

 

Oppfriskningskurs i Mindfulness Basert Kognitiv Terapi, for de som har deltatt på MBKT Kurs tidligere hos Tine Møller

Program:

Et dags kurs fra kl. 9.30 – kl. 14.30 med en time pause til lunsj.
Praktiske øvelser og samtale
Pris:  700 kr inklusiv lunsj. Maks 10 deltaker.

Påmeldingsfrist: En måned før kursstart. Kursavgiften må være betalt innen påmeldingsfristen. Ved avmelding etter fristen tilbakebetales 200 kr.

Tai Chi Chuan kombinert med mindfulness

Åpent for forslag til tidspunkt for en lukket gruppe, kan avtales.

Tre dagers Kurs fra torsdag til lørdag med overnatting på gården hvis ønskelig.

Praktiske øvelser i Tai Chi Chuan, grunnleggende øvelser, innlæring av en bevegelses serie og i tillegg øvelser i mindfulness.
Pris: For 3 dager kr. 4 500,- inkl. kursmateriell og innlest instruksjoner på CD og kost og losji i dobbelt rom, 500kr enkeltromstillegg, maks 10 delt.

Påmeldingsfrist: Kursavgiften må være betalt innen påmeldingsfristen. Ved avmelding etter denne fristen tilbakebetales 800 kr.

Kursleder for alle kursene:

Tine Møller, spes psykomotorisk fysioterapi, veileder i kognitiv terapi. Instruktørutdanning i MBCT,utdanning innen Basal Kroppskjennskap med Tai Chi Chuan, praktiserer selv daglig Tai Chi og mindfulness

(se forøvrig egen CV under siden «om oss»)

Påmelding og utfyllende informasjon:
Tine Møller mobil 95805630, eller tine@herland.no, eller http://www.herland.no Adresse: Liveien 101, 3275 Svarstad

Litteratur og kursmateriell:

IMG_2217

CD og DVD
Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s